330 329 488 487
350 459 349 036
457 080 004 IMG_4216
IMG_4218 IMG_4223 IMG_4224 IMG_4226
IMG_4227 IMG_4232 IMG_4233 Picture 040
Нашата основна цел е: Съобразяване с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и способности в уютна, спокойна и грижовна среда с компетентност, професионализъм и обич. Колективът на ДГ ”Радост” работи с удоволствие и отговорност към родителите и децата.
Водещи принципи:
Обучение и възпитание
Цялата педагогическа дейност да бъде подчинена на благополучието на децата.
Спазване на нормативните документи и създаване на условия, при които децата да чувстват детската градина като свой дом.
Ефективно сътрудничество между детската градина и семейството.
В центърът е детето с неговата индивидуалност и уникалност, защото свободното дете развива по-добре своите потенциални възможности.
Обучение и възпитание - базира се на програма на издателство „Булвест ООД”, насочена към интелектуално, социално-комуникативно, емоционално и физическо развитие на всяко дете в съответствие с индивидуалните му качества. В работата си използваме идеите от Конвенцията на ООН за Правата на детето, Закона за закрила на детето, европейски стандарти за ПУВ, програмата за ППГ, указания на МОН и РУО гр. Пловдив.