НОВИНИ
Заповед за избран заявител
09/10/2019
Заповед за избран заявител по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в ДГ "Радост" - Асеновград

Изх.№ РД-09-32/09.10.2019г.

Обявление
30/09/2019
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в ДГ "Радост" - Асеновград

Изх.№ РД-20-292/30.09.2019г.